Butikskyla

Med butikskyla menar man de kylsystem som används för att förvara kylda och frysta livsmedel i en butik. Människor idag lever i allt större utsträckning en livsstil med högt tempo och det reflekteras i vår konsumtion av halvfabrikat och kylda och frysta varor. Nu mer än någonsin säljs färdiglagad kyld mat och frysta halvfabrikat, vilket gör att behovet av butikskyla ökar. Parallellt med detta har utbudet inom mejeriavdelningen utökats kraftigt de senaste åren. Dessa trender ser dessutom ut att fortsätta att öka, och med det även behovet av butikskyla.

Det finns flera viktiga faktorer att väga in när man pratar om butikskyla. För butiksägaren är det naturligtvis intressant att sälja så mycket som möjligt, vilket gör att exponeringen av livsmedlen är viktig. Minst lika viktigt är det att behålla kvaliteten och hållbarheten på livsmedlen i butiken, i restaurangen eller i cafét med mera. En annan sak att tänka på är att inomhusklimatet påverkar energiförbrukningen av kyldiskar, frysdiskar etc. Därför kan det vara en god idé att se över luftkonditioneringen i samband med butikskylan. Kundernas och de anställdas trivsel är också en viktig faktor för butikens välmående.

Här kan du läsa mer om kylrum & frysrum.Grönsaksavdelning

Det kan finnas många olika typer av kylsystem i butiker. Från direkta kylsystem, till helt indirekta kylsystem. Centrala system med kylmaskiner placerade i maskinrum är vanligt idag. I de flesta butiker brukar det finnas ett antal kyldiskar och frysdiskar med egna kylsystem.

Vi kan leverera och installera kyl- och frysdiskar ur ett brett sortiment och kan ta hem det som passar dig bäst. Det finns kyldiskar och frysdiskar som är snyggt designade, energisnåla, premiumvarianter, budgetvarianter och allt möjligt för att täcka in de viktiga faktorer vi nämnde ovan. De finns även i ett flertal antal utformningar. Horisontell och vertikal disk, skyltdisk, dörrdisk, öppen och stängd disk.

När du väljer Kylbolaget som leverantör av butikskyla hjälper vi dig att väga in alla faktorer och ger professionella rekommendationer och rådgivning så att du får den lösningen som passar dig bäst.

Tveka inte att kontakta oss för mer information.


Vill du veta mer?

Ring nu