Daikin – Specialister på värmepumpar och luftkonditioneringDaikin-Logo

Daikin är ett företag som startade 1924 i Japan. De är specialiserade på värmepumpar och luftkonditionering m.m. Daikins långa och framgångsrika historia har lett till att de idag också är en av världens ledande tillverkare av luftkonditionering (aircondition) och luftvärmepumpar. Intensiv forskning och utveckling (nedan kallat FoU) inom mekanik, elektronik, kemi och kyla bedrivs regelbundet av Daikin och har bidragit stort till deras framgångar med luftvärmepumpar och luftkonditionering.

Dotterbolaget Daikin Europe startade 1972 och har ett nära samarbete med moderbolaget Daikin i Japan. Detta gynnsamma samarbete har varit en viktig del i deras gemensamma framsteg
inom FoU av värmepumpar och luftkonditionering. Eftersom marknaderna inte ser likadana ut över hela världen har de hjälps åt att anpassa produkterna efter de lokala kvalitetskraven.

För att möta den stora efterfrågan på värmepumpar och luftkonditionering här i väst har Daikin Europe tre fabriker lokalt placerade i Europa.

I Sverige har Daikin funnits tillgängligt sedan 1969 och varumärket har gjort sig känt för att hålla hög kvalitet, låga ljudnivåer samt hög driftsäkerhet.

Kylbolaget + Daikin = Ett smart val

När man väljer vilken typ av värmepump eller luftkonditionering man vill ha finns det flera saker att ha i åtanke.
Daikin är en tillverkare vi rekommenderar, just för att de håller en så hög kvalitet och driftsäkerhet.

Våra breda kunskaper och vår långa erfarenhet säkerställer att allt blir rätt, samt att du blir nöjd med inköpet av din nya luftvärmepump eller luftkonditionering. Vi hjälper dig att på ett fackmannamässigt sätt ta fram en långsiktig och optimal lösning med korrekt installation, justeringar samt dimensioner för din Daikinprodukt.


Vill du veta mer?

Ring nu