Komfortkyla

Komfortkyla
Att hålla en jämn, behaglig temperatur året runt är ibland nödvändigt för arbetsplatsens produktivitet och lönsamhet. Särskilt viktigt är komfortkyla på sjukhus, äldreboenden och många andra platser.

Komfortkyla och människans komfortkrav påverkas av flera faktorer:

  • Luftens temperatur
  • Luftens fuktighet
  • Luftens rörelse
  • Strålning från ytor
  • Klädernas isolerande förmåga
  • Personens aktivitet

Klädseln är naturligtvis en avgörande faktor när man pratar komfortkyla. På vintern kommer besökare och kunder till arbetsplatsen i full vintermundering, och på sommaren är det mer lättklätt – detta medan personalen ofta är mer eller mindre klädd likadant året runt. I varje fall vill man kunna erbjuda en behaglig miljö att vistas i för så många som möjligt.

Vad man utför för aktivitet har också en stor påverkan på komfortkylan och kan variera stort. Framförallt mellan olika personalgrupper på en arbetsplats. I en butik till exempel, så har kassörskan ett stillasittande arbete med låg aktivitet, medan de som jobbar med uppackning av varor har högre aktivitet och ett annat behov av komfortkyla.

Behovet kan även variera beroende på var på arbetsplatsen man befinner sig. Där kyl- och frysdiskar finns brukar det exempelvis bli kallare och det skapas temperaturskillnader i höjdled framför diskarna. Det är ett välkänt fenomen att det skapas kalla gångar på de platser där kyl- och frysdiskar är placerade mot varandra. Ofta får detta en så stor inverkan på butikens temperatur att behovet av uppvärmning kan finnas året runt. Vissa butiker vill ha speciellt avgränsade utrymmen för mejeriprodukter, frukt- och grönsaker samt köttprodukter, där temperaturen är lägre än den övriga ytan. Bland grönsaker kan det även vara väldigt fördelaktig att tillföra extra fukt.

Att få ihop allt detta med komfortkyla på ett bra sätt kan visa sig vara en utmaning för många.

Vi på Kylbolaget har expertisen som hjälper dig att göra det möjligt. Tveka inte att höra av dig. Vi fixar leverans, installation och service för alla dina behov gällande komfortkyla.


Vill du veta mer?

Ring nu