ROT-Avdraget

 

När du installerar en värmepump eller en … i en privatbostad eller ett fritidshus som ägs av en eller flera privatpersoner, så har du möjlighet att kunna göra ROT-avdrag, eller husavdrag som det också heter. ROT-/husavdrag är en skattereduktion om max 50.000:- per år och husägare, som kan nyttjas vid om- och tillbyggnad av bostäder. Finns det flera ägare på samma fastighet, har alla detta individuella takbelopp.

ROT-avdraget innebär att du bara betalar 50% av monteringsarbetet. För att vi skall kunna göra ett ROT-avdrag behöver vi personnummer på den eller de som är skrivna som fastighetsägare, samt fastighetsbeteckning. Huset måste också vara äldre än fem år.

 

Läs mer på Skatteverkets websida om ROT-avdraget:
Skatteverket om ROT-avdrag

 

 

Det går inte heller att göra ROT-avdrag för installationer av vitvaror.


Vill du veta mer?

Ring nu