Storkökskylastorkökskyla

I storkök och restauranger är driftsäkerhet väldigt viktigt – en trasig kyl eller frys kan få stora konsekvenser. Dessutom måste någon snabbt kunna vara på plats om något krånglar.

Vi installerar kvalitetsprodukter för bästa driftsäkerhet, samt servar och underhåller era befintliga produkter.


Vill du veta mer?

Ring nu