Värmepump

varmepumpar-logotyper
Det finns ett flertal olika typer av värmepump och det är inte alltid helt lätt att veta hur det fungerar eller vad som passar bäst. Nedan redogör vi kort för de bakomliggande principerna, och räknar även upp några av de olika typer av värmepump som finns.

En värmepump kan beskrivas som en teknisk anordning som överför värme från en kall plats till en varm plats. Tekniken för detta är väldigt lik den i en kylanläggning. Den stora skillnaden mellan de båda är att en kylanläggning används för kylning och en värmepump används för uppvärmning. Vissa värmepumpar kan dock även användas för att kyla luften.

Energin i luftvärmepumpar tas från kall luft. Luften hämtas utomhus och processas i en luftvärmepump, så att energiinnehållet minskas och förflyttas inomhus. Man kan säga att man “kramar” ur värmeenergin ur utomhusluften.

Luft-luftvärmepump

En luft-luftvärmepump kan sänka din kostnad för uppvärmning rejält. Denna typ av luftvärmepump är mest optimal för dig som har direktverkande el. Men även för dig med vattenburet system kan det absolut vara en bra affär, eftersom investeringskostnaden är låg och intjäningstiden kort. Luft-luftvärmepump kallas ofta för komfortvärmepump på grund av att den kan reverseras till att fungera som luftkonditionering. Ofta är det ju så att man på sommaren vill tillföra kyla, medan man på vintern vill tillföra värme. Luft-luftvärmepumpen blir en bra lösning som har möjligheten att lösa båda behoven. Förutom värme- och kylfunktionen, renar denna typ av luftvärmepump även luften från damm och pollen.

Vi brukar rekommendera luftvärmepumpar från Mitsubishi Electric eller Daikin då dessa, enligt oss, är de mest prisvärda på marknaden, men självklart tar vi även hem andra fabrikat på er begäran.

Vattenvärmepump

En luft-vattenvärmepump passar bäst för dig som har ett vattenburet system. Denna typ av värmepump tar värmeenergin från utomhusluften och överför den till det vattenburna systemet. Den stora fördelen med en luft-vattenvärmepump är att den även värmer ditt varmvatten. Därför kan du med denna lösning spara ända upp till 75% av dina uppvärmningskostnader, om du idag värmer fastigheten med en el- eller oljepanna. I nybyggda hus är en luft-vattenvärmepump ett väldigt bra och effektivt komplement till det nuvarande systemet. De nya modellerna luft-vattenvärmepumpar är lika energisnåla som bergvärme, fast till en betydligt lägre investeringskostnad. Den senaste generationen vattenvärmepumpar klarar att utvinna värme ur uteluften ända ner till 25 minusgrader.

Kontakta gärna oss för mer information. Du kan även boka ett gratis och förutsättningslöst hembesök, där vi berättar mer om våra lösningar. Vi undersöker och räknar på vad som passar bäst för just dina behov.


Vill du veta mer?

Ring nu